“ไฮน์เกส” เปิดตัวคุมเสือใต้ พูดติดตลกสุนัขตัวเองยังเห็นด้วย