“โค้ชเช” เซ็งเอเชียน เกมส์ หั่นโควต้าเหรียญทองเทควันโด