“โปรโม” หวด 5 อันเดอร์ขึ้นที่ 23 ร่วมกอล์ฟเจแปน คลาสสิค


โปรโม โมรียา จุฑานุกาล ทำผลงานในวันที่ 2 ในกอล์ฟเจแปน คลาสสิค ได้อย่างยอดเยี่ยม พุ่งขึ้นอยู่ที่ 23 ร่วม

TOP ข่าวกีฬา