"ชิรูด์" กลับสโมสร บาดเจ็บอดช่วย "ฝรั่งเศส" อุ่น "เยอรมนี"