“ไคลน์” เผยผ่าตัดหลังเรียบร้อยดี หวังกลับมาเล่นให้เร็วที่สุด