จอมพลังจีน-ตุรกี ถูกจับโด๊ป “เพ็ญศิริ” ซิวทองแดงโอลิมปิก 2008