นักกีฬาชื่อดัง ใครกันบ้าง? เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น