“ปธน.เกาหลีใต้” หวังโอลิมปิกฤดูหนาว กระชับความสัมพันธ์ 2 ชาติเกาหลี