คนกีฬาร่วมโพสต์ป้องคนผิวสี หลังแบรนด์ดังโปรโมทสินค้าเชิงเหยียดผิว