"บุรีรัมย์" คึกคัก! หนูน้อยร่วมงานวันเด็ก - พบนักแข่งรถสุดใกล้ชิด