“เนย์มาร์” รับทรัพย์ 18 ล้านบาทในการโพสต์โฆษณา 1 ครั้ง