“มอริส” คว้าทองแดง อลป.ฤดูหนาว หลังฟื้นตัวจากเจ็บหนัก