"นักบิดโมโตจีพี" เยี่ยมชมวัดอรุณฯ ร่วมโปรโมตท่องเที่ยวไทย