“โมโตจีพี” แข่ง 19 สนามครั้งแรก ทุกทีมเตรียมงัดแผนดูแลเครื่องยนต์