สนามแข่งเร่งเซ็ตพื้นที่กิจกรรมรับงาน “วินเทอร์เทสต์”