“โปรโม-โปรเม” ประเดิมอันดับ 13 ร่วม กอล์ฟฮานดะ รอบแรก