“พิชัย” เชื่อ “ไอบ้า” จ่อเปลี่ยนแปลงในองค์กร ก่อนชี้แจง IOC