“รมต.กีฬา” ยืนยันไม่มีอำนาจใช้ มาตรา 44 รั้ง “สกล” ทำหน้าที่ต่อ