"คาร์ราเกอร์" อาจถูกโทษจำคุก 6 เดือน เหตุถ่มน้ำลาย