"ส.ฟุตบอล" แบน ปธ.ระนอง 6 เดือน พร้อมปรับกว่า 7 หมื่นบาท