จากถนนสู่ลู่ “จุฑาธิป” พร้อมสู้เพื่ออีกหนึ่งเหรียญทองเอเชียนเกมส์