“กวินทร์” ยก “จีน” จอมแกร่งเอเชีย เชื่อ “ไทย” ชนะได้