“เดส์ชองส์” เฟิร์ม “ชิรูด์” หายทันดวล “ออสเตรเลีย”