“เยอรมนี” ถึงรัสเซีย นักเตะลั่นมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์