เก๋าชนเก่ง !! อีกครั้งกับเส้นทางลูกผู้ชายของ “เดอะ แพ็คแมน”