BDMS กรุงเทพมาราธอนครั้งที่ 31 จัดใหญ่ เน้นความปลอดภัยนักวิ่ง


BDMS กรุงเทพมาราธอน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 31 แล้ว โดยยังคงความยิ่งใหญ่เหมือนเดิม และเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักวิ่งทุกคน

TOP ประเด็นร้อน