“รอสซี่” รับยังรักษาระดับความเร็วได้ไม่ดี แต่เชื่อมีลุ้นขึ้นโพเดียม