“วิภาวี” เฉือนอินโดนีเซีย 0.01 วินาที คว้า "เหรียญเงิน" จักรยานดาวน์ฮิลล์