“ฉัตร์ชัย” ชกชนะ ติมอร์เลสเต เข้ารอบ 16 คน มวยสากลสมัครเล่นรุ่น 56 กก.