หาม “ธีรวัต” ส่งโรงพยาบาล รอผล CT สมอง – MRI กระดูกคอ