“เดวิสคัพไทย” ไม่หวั่นฝีมือ “เลบานอน” พร้อมชิงตั๋วขึ้นกลุ่ม1