“บาร์ซ่า” เปิดตัวชุดแข่งที่ 3 ใช้ลายพื้นถนนถ่ายทอดเรื่องราว