“กฟน.” ฉลอง 60 ปี จัดวิ่งเพื่อสุขภาพบนเส้นทางไร้เสา-สายไฟใน กทม.