นายก ส.ตะกร้อไทย ไม่สนคำวิจารณ์ อ้างความปลอดภัยเหมารถไฟให้นักกีฬาทุกชาติ