“บาร์ซ่า” เปลี่ยนโลโก้ใหม่ตัดอักษร FCB ออก เริ่มใช้ฤดูกาลหน้า