“ก้อง สมเกียรติ” หวังขึ้นโพเดียมรอบควอลิฟาย หลังติดท็อป 10 ทั้ง 2 รอบ