“เนวิน” สั่งเช็ค “ไซด์สแตนด์” ละเอียด หวั่นรับน้ำหนักไม่พอ