“ชิพ นครินทร์” พอใจจบอันดับ 7 ใน FP3 หวังติดท็อป 3 รอบควอลิฟาย