“มาร์เกซ” เผยดีใจท่าขอแต่งงาน เพื่อขอบคุณแฟนชาวไทย