“ประวิตร” เชื่อผู้ชมโมโตจีพี “โห่ต้อนรับ” มากกว่า “โห่ไล่”