“เฟคีร์” เจ็บข้อเท้า ถอนตัวช่วย “ฝรั่งเศส” อุ่นเครื่อง