ฝรั่งเศส เรียกตัว “ปาเยต์” เสียบแทน “เฟคีร์” หลังเจ็บข้อเท้า