"กิ๊กส์" ยืนยัน "เบล" ฟิตไม่ทัน นัดอุ่นเครื่อง "สเปน"