“ส.ฟุตบอลฯ” ยืนยัน ไม่สอบสวนเกม “สุพรรณฯ” แพ้ “ชัยนาท”