“จ่าเย็น” กับ 3 บทบาท เจ้าของร้าน-คุณพ่อลูก2 และแข้งช้างศึก