“เป๊ป” หวัง “เดอบรอยน์” ไม่เจ็บหนัก รอแพทย์เช็คอาการอีกครั้ง