“เบ็คแฮม” ร่วมฟุตบอลคลินิก สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทย