“สรรวัชญ์” ชี้ต่อเครื่องไม่ส่งผล เชื่อชนะ “มาเลเซีย” ได้