ควาญช้าง ผู้เคยคุมขาช้าง ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง แต่ต้องเพิ่มเติม ! ไทย ปะทะ บาห์เรน เย็นนี้