เตรียมเริ่มค้นหาใต้น้ำเครื่องบิน “ซาล่า” สุดสัปดาห์นี้